Deze website is verplaatst naar Waterwandeling.nl

Vlist en Lek

Zuid Holland is een provincie waar grote delen bestaan uit veenweidegronden met de kenmerkende rechte breden sloten en laagliggende graslanden. Dit gebied wordt dorkruist door vaak eeuwenoude kades maar ook door veenstroompjes en meanderende rivieren. Deze wandeling gaat door dit oerhollandse landschap over dijken en kades.

De wandeling begint in Schoonhoven en halverwege komen we in het dorpje Vlist aan het riviertje de Vlist. De wandeling kan eenvoudig uitgebreid worden met een bezoek aan de historische binnenstad van Schoonhoven of het zilvermuseum. Er is horeca in Schoonhoven en in Vlist

Haast recht naar Vlist

Een wandeling door het Groene Hart met de kenmerkende kades en een Tiendweg. Een mooi open landschap waarin je ziet dat de natuur steeds meer plek krijgt. Vlist is daarbij een karakteristiek dorp dat als een lint langs de gelijknamige rivier loopt. In Vlist is horeca en aan het begin- en eindpunt zijn diverse gelegenheden. De wandeling kan eenvoudig uitgebreid worden met een bezoek aan het oude centrum van Gouda.

Haast recht naar Oudewater

Wandelen door het land van de strijd tegen het water, overal zie je sluizen, bruggen molens kades en andere hulpmiddelen om het water te bedwingen. Daarnaast verrassend veel natuur in een drukbevolkt gebied in het Groene Hart. Het pad over de Tiendweg is mooi maar kan als het gras hoog staat erg moeilijk begaanbaar zijn. Er is volop horeca in alle plaatsen die je aandoet. Je kunt de wandeling eenvoudig uitbreiden met een bezoek aan het oude centrum van Oudewater of Haastrecht

Haastrecht naar Vlist 2

De Hooge Boezem van Haastrecht is een mooi stukje cultuurhistorie met een prachtige natuur. Het is daarbij een vogelrijk gebied. De Hooge Boezem gaat over in een mooi stuk Tiendweg. Aansluitend een mooie kade en een stukje door boerenland naar Vlist. Vlist is een dorp èn riviertje. Dus een combinatie van een slingerend watertje smalle dijken en eeuwenoude boerderijen.

Horeca is te vinden aan het begin- en eindpunt. Ga in Haastrecht ook eens naar het Poldemuseum, een aanrader!