Deze website is verplaatst naar Waterwandeling.nl

Slufter

De Slufter is een vogelrijk en bijzonder natuurgebied op Texel. Vanuit De Koog is het mogelijk om er een mooie afwisselende wandeling naar te maken. Allereerst zijn we over het strand gelopen daarna door de Slufter, bijzonder is de stroom water over het strand. Vanaf de Slufter lopen we vervolgens door een mooi open en waterrijk duingebied terug naar De Koog.

Onderweg is er volop de mogelijkheid om te genieten van de natuur, met name de vogelrijkdom is groot. Horeca is volop aanwezig in De Koog.

Hoge Berg op Texel

Bij Oudeschild ligt een bijzondere berg, de Hoge Berg, het lijkt een duin maar dat is het niet. Het zijn de resten van een stuwwal uit een vroegere ijstijd. Bij Den Oever aan de andere kant van het water ligt ook een dergelijke rimpeling in het verder vlakke landschap.

Daarmee laat deze wandeling je kennis maken met verschillende landschappen op het eiland. Naast de Waddendijk en de Hoge Berg lopen we langs een bijzonder kanaal uit de historie en door een landschap met de karakteristieke Tuunwallen.

Horeca is er niet onderweg wel volop in Oudeschild wat een aardig vissersdorp is.

Rondje de Cocksdorp

Deze wandeling laat je kennismaken met de verschillende landschappen op Texel. Met name de duinen zijn hier breed en mooi, maar ook het strand is hier erg breed. Leuk is natuurlijk de vuurtoren.

Tijdens onze wandeling lag er een zeehond op het strand dat is een bijzondere ervaring. Daarnaast volop genieten van een mooi en open wadden- en zeelandschap. Horeca is er volop bij de vuurtoren ongeveer halverwege de wandeling