Deze website is verplaatst naar Waterwandeling.nl

Wiel van Bassa en Acquoyse Meer

De Diefdijk is een uitzonderlijke dijk ter bescherming van het water in het geval er een dijkdoorbraak is meer naar het oosten. De Diefdijk ligt dan ook precies op de grens van twee provincies omdat er politieke geschillen waren over wie er verantwoordelijk was voor de wateroverlast.

De dijk is een keer doorgebroken. Vandaar de wiel van Bassa wat een oude dijkdoorbraak is. Door het woest kolkende water ontstond een zeer diepe waterplas, het wiel. Daarom werd er meestal voor gekozen de dijk in een bocht om het wiel heen te leggen, zo ook hier.

Aan de Gelderse zijde verkennen we het achterliggende landschap, gevormd door rivieren maar ook door mensenhanden.

Er is een camping (de Kooise) waar in de zomer een restaurant is.