Deze website is verplaatst naar Waterwandeling.nl

Homoniemen en synoniemen

In mijn dagelijks werk als informatie architect spelen homoniem- en synoniemproblemen altijd een groot rol. Dat zijn problemen waarbij dezelfde elementen een andere naam hebben of verschillende elementen die een zelfde naam hebben. Voorbeeld van een homoniem is een bank is iets waar je op kunt zitten en waar je geld naar toe kunt brengen. Een synoniem voorbeeld zijn hoeve en boerderij.

Na dacht ik bij het wandelen langs rivieren niet geconfronteerd te worden met homoniemen en synoniemen, dat is dus een misvatting. Met het geven van namen aan rivieren hebben we er een potje van gemaakt. Zo is de rivier de Waal een duidelijk voorbeeld van synoniemen. Als hij ons land binnenkomt heet hij nog Rijn maar al snel wordt het de Waal om vervolgens bij Gorinchem omgedoopt te worden tot Boven en Nieuwe Merwede om op het laatst Hollands Diep te gaan heten.

Maar ook met homoniemen weten we goed raad bij de riviernamen. Denk bijvoorbeeld aan de Vechten in Utrecht en Overijssel. Topper is natuurlijk de Maas die we op veel plaatsen tegen komen. Allereerst bij Limburg de bekendste maar ook in Rotterdam en bij Gorinchem komen we een Maas tegen.

Wat kan de oorzaak zijn van deze vele namen voor onze rivieren. Hebben deze namen in het verleden een andere betekenis gehad?